Schooltijden en vakanties

Het Spectrum werkt met een continurooster. Elke schooldag duurt van 08.30 tot 14.00 uur. Een kwartier voor de les gaan de schooldeuren open (08.15 uur). Om half negen verwachten we uw kind in zijn of haar eigen klas. Zo kunnen de lessen op tijd beginnen. De kinderen eten tussen de middag samen met hun eigen leerkracht. 

Vakantierooster en overzicht studiedagen 2020 - 2021

Eerste schooldag

17 augustus

Studiedag

21 september

Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober

Studiedag

30 oktober

Studiemiddag

17 november

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari

Studiedag

8 februari

Voorjaarsvakantie

22 t/m 26 februari 

Studiedag

3 maart

Goede vrijdag

2 april

Tweede Paasdag

5 april

Meivakantie

26 april t/m 7 mei

Suikerfeest + Hemelvaart + vrijdag vrij

12 t/m 14 mei

Tweede Pinksterdag

24 mei

Studiemiddag

11 juni

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus