Ouderpanel

Op Het Spectrum horen we graag wat er leeft onder ouders. Als ouder kunt u de school helpen door te vertellen hoe u de school ervaart. Dat is het doel van onze ouderpanels.

Ouders en directie in gesprek
Tijdens het ouderpanel gaat de schooldirectie met een aantal ouders in gesprek. Dat duurt ongeveer een uurtje. De directie vraagt hoe u als ouder tegen bepaalde zaken aankijkt op Het Spectrum. Bijvoorbeeld de communicatie (of u goed op de hoogte gehouden wordt door de school). De directie benadert ouders om mee te doen met het ouderpanel. Zit uw kind al op Het Spectrum en wilt u ook meepraten in het ouderpanel? Neem gerust contact op met de schooldirectie.